Üdvözöljük az Ellenzéki összefogás 2022 weboldalán!

Weboldalunkat magánemberek működtetik, céljuk ismertetni az ellenzéki összefogás pártjait, programjait, jelöltjeit.
Oldalunk Facebook oldaláról, csoportjából mindig aktuális, szerkesztett híreket kaphat, hogy naprakész legyen.
Örülünk látogatásának és köszönjük, hogy minket támogat!
Üdvözlettel a szerkesztőség 

  • Kapcsolódó témák

Új Világ Néppárt

"Az Új Világ Néppártot 2020. október 15-én indította útjára a párt elnöksége: Dr. Pálinkás József, a párt elnöke, Dr. Ábrahám Júlia, alelnök; Lantos Gabriella, Fekete László és Dr. Stelli-Kis Sándor elnökségi tagok. Az UVNP alapvetően nemzeti szabadelvű hagyományokat követő, konzervatív elveket is magáénak valló, modern, pragmatikus polgári párt kíván lenni.[2][3] A jelenlegi politikai térben a jobbközéptől balközépig tartó területen helyezi el magát."

A párt fontosnak tartja a nők jelenlétét a politikában, illetve támogatja a politika nőiesebbé válását, mivel a nők új nézőpontot és stílust hoznak a politikai térbe. A tudásalapú társadalmat tartják a gazdasági fejlődés alapkövének, ezen belül is a tudás folyamatos megújulási képességét. Ezért a tanulás alapvető reformjára és az innovációs képességek meghatványozására törekszenek, melynek részét képezné a gyermekek kritikus gondolkodásra nevelése.  Véleményük szerint a kormányzóképesség kulcsa a tudás és a szakértői politizálás. Ezt tartják a siker garanciájának. Egyik fő céljuk a magyarországi politikai kultúra megújítása, a háborús retorikával megosztott társadalom újraegyesítése. Szeretnék továbbá kiszélesíteni a középosztályt és javítani az emberek életminőségét. Ezáltal növekedhet a jólét és létrejöhet egy egészséges, boldog társadalom. Fontosnak tartják az olyan alapvető értékeket, mint a tisztességes verseny vagy a fenntartható fejlődés. Programjukban kialakítanak egy tervet az egészségbiztosítási rendszer reformjára is. Elengedhetetlennek érzik egy erős civil szektor jelenlétét is, amely képes az állammal együttműködve abban segíteni, hogy a fejlődés közben senkit nem hagyjon az ország hátra. Egyszerre tartják lényeges tényezőnek a nemzeti szuverenitást és az európai integrációt, emellett a határon túli magyar közösségek autonómiája és a velük való kapcsolatok ápolása is alapját képezi programjuknak.

A tisztességet és az erkölcsi tartást fontos alappillérévé szeretnék tenni a politikájuknak. Ezeket az elveket az Etikai Kódexükben lefektették, és ezt a dokumentumot kötelezőnek tekintik minden jelenlegi és jövőbeni tagjukra nézve. A párt úgy gondolja, a politikusoknak "szigorúbb etikai követelményeknek és magasabb morális elvárásoknak kell megfelelniük, mint amit a jogszabályok a jogkövetés minimumaként meghatároznak", mert szerintük az erkölcsös politizálás és a politikai kultúra megújítása ezt követeli meg. Vallják, hogy a személyes és pártérdekek elé kell helyezni a nemzet érdekét és a politikát nem üzletnek, hanem szolgálatnak kell tekinteni, illetve hogy a hatalom nem célja, hanem eszköze kell legyen a politizálásnak. Fontosnak tartják a nyilvánosságot és az átláthatóság szükségességét, illetve a kulturált kommunikációt és a gyűlöletbeszéd tilalmát.

Kapcsolat

Telefon

E-mail

Hasznos linkek

Információk

Impresszum

Social